Христо Антонов - стоматологът

Функции на зъбите

E-mail Print PDF


Дъвкателна - механична обработка на храната
1.1 Захапване
1.2 Откъсване
1.3 Раздробяване, стриване, смачкване
Забележка: За да бъде дъвкателната функция пълноценна, в осъществяването и трябва да участват всички групи зъби съответно изпълнявайки своята функция. Загубата на зъб е загуба на процент дъвкателна функция. Нарушава се целия процес на дъвчене, което затруднява останалите отдели на храносмилателната система.
2. Говорна - участват в звукообразуването
Забележка: Загубата на зъб или група зъби води до нарушение в изговарянето на отделни звуци или групи от звуци. Пациентът започва да фъфли
3. Естетична - Фронталните зъби на човека формират облика на лицево - челюстната област и цялостното излъчване на лицето.
Забележка: Загуба на фронтален зъб води до загрозяване на лицето и загуба на самочувствие. Човек не може да се усмихва и да говори свободно - прекрива устата си с ръка за да скрие дефекта.
4. Профилактична - всеки зъб има отношение към всички останали зъби в устата.
Забележка: Загуба на зъб води до прорастване на срещуположния зъб към мястото на изгубения и до наклоняване на предно и задно стоящия към мястото на дефекта. Като цяло се наблюдава разместване на зъбите един спрямо друг около дефекта както и разреждането им.
Last Updated ( Monday, 22 June 2009 11:35 )