Христо Антонов - стоматологът

Устройство на зъба

E-mail Print PDF

За по-любопитните пациенти и за тези които се интересуват от подробностите прилагам едно описание на зъба.

1. Коронка - видима част на зъба
1.1 Емайл - покриващ коронката на зъба слой
1.2 Дентин - подобен на кост слой разположен под емайла
2. Корен - разположената в костта част на зъба
2.1 Цимент - покриващ корена на зъба слой
2.2 Дентин - подобен на кост слой разположен под цимента
3. Шийка - границата между коронката и корена
4. Пулпна кухина - затворено пространство в зъба, в което е разположен съдово - нервния сноп, който го храни и инервира
4.1 Камера - коронковата част на пулпната кухина
4.2 Канал - кореновата част на пулпната кухина
5. Зъбна пулпа - съдово - нервен сноп, който храни и инервира зъба
6. Периодонциум - зъбодържащ апарат прикрепващ зъба към костта
6.1 Съединително - тъканни влакна
6.1.1 Венично - алвеоларни
6.1.2 Венично - зъбни
6.1.3 Междузъбни
6.1.4 Зъбно - алвеоларни
6.2 Кръвоносни съдове
6.2.1 Артерии и артериоли
6.2.2 Вени и венули
6.3 Лимфни съдове
6.4 Нерви
7. Пародонт - функционално - тъканен комплекс на зъба и около зъбните тъкани
7.1 Зъб
7.2 Алвеоларна кост
7.3 Периодонциум
7.4 Околозъбна венечна лигавица
7.5 Кръвоносни и лимфни съдове и нерви
Last Updated ( Monday, 22 June 2009 11:40 )