Христо Антонов - стоматологът

Вертикална кондензация

E-mail Print PDF

Съвременното ендодонтско лечение, което се предлага в нашата дентална практика включва електронно определяне дължината на кореновите каналите, машинно обработване и триизмерно запълване ....

 При необратимо възпалена или некротична пулпа се налага провеждане на кореново лечение. От първостепенно значение при провеждане на такова лечение е да се отстрани изцяло кореновото съдържание, както на главните канали така и на страничните и последващото им запалване. За да се осъществи това тряба:

           да се опредли дължината на главните канали - в нашата практика това това става с последно поколение апекс локатор Morita Dentaport ZX

           да се разширят кореновите канали - това правим чрез машинно инструментиране с NiTi инстрименти - TF files ( Sybron Endo ), управлявани от ендо мотор на Morita

           да се промият каналите спазвайки иригационен протокол - по този начин се разтваря и се отстранява съдържанието на страничните каналчета

           да се обтурира цялата коренова система - за тази цел използваме ветрикална кондензация с топла гутаперка и силър, чрез System B  и Obtura ( Sybron endo ) 

 

Last Updated ( Thursday, 22 October 2009 18:52 )