Христо Антонов - стоматологът

Синус лифт

E-mail Print PDF
 
 Дисталния участък на  горната челюст вече е едно от лесните и сигурни места за поставяне на зъбни имланти.
 
 Това е мястото, където се намира горно челюстният синус.В много случеи нивото на костта е недостатъчно за имплантиране и се налага повдигане ( лифтиране )  на пода на синуса. В зависимост от разстоянието, което не достига се прилага повдигане пода на синуса посредством латерален и крестален ( през алвеоларният ребен ) достъп.Посредством този достъп се отпрепарирва сунусната мембрана от коста, като между тях се поставя костен графт. В по-вечето случеи това се извършва в момента на поставяне на импланта ( имплантите ), като натоварването им зависи от това каква част от тях са в лифтираният участък. 
Last Updated ( Thursday, 08 December 2011 12:30 )