Христо Антонов - стоматологът

Колко често ходите при стоматолог?

Колко често ходите при стоматолог?
Когато ме заболи.
44  41.9%
Веднъж годишно.
42  40%
От време на време.
11  10.5%
Веднъж месечно.
8  7.6%

Number of Voters  :  105
First Vote  :  Thursday, 25 June 2009 08:11
Last Vote  :  Tuesday, 26 July 2022 12:10