Христо Антонов - стоматологът

Колко често ходите при стоматолог?

Колко често ходите при стоматолог?
Когато ме заболи.
44  42.7%
Веднъж годишно.
41  39.8%
От време на време.
11  10.7%
Веднъж месечно.
7  6.8%

Number of Voters  :  103
First Vote  :  Thursday, 25 June 2009 08:11
Last Vote  :  Wednesday, 24 November 2021 11:14