Христо Антонов - стоматологът

Колко често ходите при стоматолог?

Колко често ходите при стоматолог?
Когато ме заболи.
41  42.7%
Веднъж годишно.
37  38.5%
От време на време.
11  11.5%
Веднъж месечно.
7  7.3%

Number of Voters  :  96
First Vote  :  Thursday, 25 June 2009 08:11
Last Vote  :  Thursday, 11 June 2020 07:59