Христо Антонов - стоматологът

Колко често ходите при стоматолог?

Колко често ходите при стоматолог?
Когато ме заболи.
48  41.7%
Веднъж годишно.
46  40%
От време на време.
13  11.3%
Веднъж месечно.
8  7%

Number of Voters  :  115
First Vote  :  Thursday, 25 June 2009 08:11
Last Vote  :  Tuesday, 18 June 2024 11:20